Over de vereniging

Ontstaan

De vereniging Samen Alleen is ontstaan na een ontmoetingsdag georganiseerd door een werkgroep. Uit gehouden onderzoek bleek dat er behoefte was aan regelmatige contacten. Als vervolg op de ontmoetingsdag werd op 7 april 1997 de vereniging “Samen Alleen” opgericht.

 

Voor wie

Samen Alleen is een christelijke vereniging voor jonge weduwen en weduwnaars, in de leeftijd tot 65 jaar. Deze leeftijdsgrens is aangehouden omdat jonge weduwen en weduwnaars in een vergelijkbare leeftijdsfase zitten en daardoor met andere problematiek geconfronteerd worden dan degenen die op oudere leeftijd hun echtgenoot/echtgenote verliezen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opvoeding, werk etc.

 

Grondslag

De grondslag van de vereniging Samen Alleen is Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Leden dienen de grondslag van de vereniging te respecteren.

 

Aanmelden

Zowel leden als donateurs kunnen zich opgeven via het contactformulier op de site. Het bankrekeningnummer is NL94  RABO 0373 3617 42  ten name van Samen Alleen te Bergambacht.

 

Leden

Leden kunnen na aanvraag van een wachtwoord het besloten gedeelte van de site bezoeken. Ze kunnen zo deelnemen aan het besloten forum, foto’s en verslagen van uitjes bekijken enz. Leden worden door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van vergaderingen en andere activiteiten. Jaarlijks is er een ledenvergadering. Het deelnemen aan activiteiten is niet verplicht. Voor de activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.

 

Financiën

Om activiteiten te kunnen ontplooien heeft de vereniging financiële middelen nodig. Deze worden verkregen vanuit de jaarlijkse contributie van de leden, en uit donaties en giften van derden. De contributie bedraagt € 25,- per jaar. Donateurs steunen de vereniging met minimaal € 10,- per jaar. Zij ontvangen het jaarverslag.

 

Logo

Het logo wil het functioneren van de vereniging uitbeelden. Het is gebaseerd op psalm 103, waar David het leven van de mens vergelijkt met het gras dat knakt als de wind daarover gaat. De boog ziet op het samenbindend karakter van de vereniging. Het is een gebogen lijn die geborgenheid en veiligheid binnen de vereniging symboliseert. Ieder lid is alleen, dat bindt ons samen. De schaduw accentueert het geheel en het logo krijgt hierdoor diepte. Het logo is ontworpen door dhr. van de Lagemaat.

 

Voor ouderen

Voor ouderen is er de vereniging Herkenning:

 0577-401802  E-mail: wjdenotter@kliksafe.nl

www.herkenning50plus.nl

Aankomende evenementen

Inloggen website