Bemoediging

Dit is onze troost

Dit is onze Troost

Als God verdriet en lijden weegt
Dan legt Hij troost in de andere schaal
Hij geeft Zijn kinderen kracht naar kruis
Hij kent hen immers allemaal

God geeft nooit droefenis alleen
Hij weegt er altijd vreugde bij af
De schaal van tranen slaat nooit door
Want Jezus Zelf, Hij droogt ze af

Ja, God neemt met de ene hand
Wat ons zo kostbaar was en teer
Dan geeft Hij met de andere
Het dikwijls dubbelvoudig weer

Dan mogen wij vertrouwend gaan
Waarheen Hij ons leven leidt
Dit geeft ons kracht bij droefenis
Ja, dit is onze troost altijd

 

 

 

VOOR JOU

 

VOOR JOU,

Wanneer je last te zwaar is om te dragen
je hart geen rust en schuilplaats vindt
en al je hoop is stuk geslagen …
Dan ben Ik daar, Mijn lieve kind.

Ik draag je in Mijn sterke armen
Ik druk je dicht tegen Mij aan
Mijn Woord van troost zal je verwarmen
Mijn liefde laat je nooit meer gaan.

Je hoeft Mij niets meer uit te leggen
want Ik begrijp wat jij bedoelt
Ik werd een Mens, en wil je zeggen
dat Ik de pijn voel, die jij voelt.

Leun maar op Mij, in al je zorgen
steun op Mijn werk dat Ik volbracht
Ik geef aan jou een nieuwe morgen
Ik geef je hoop en nieuwe kracht.

Jouw Hemelse Vader

 

 

DE LES VAN DE FLES

 

DE LES VAN DE FLES,

Wanner je het even niet meer weet
En je zicht troebel is
Geef jezelf dan wat tijd
Zoek de rust op
Wees stil
En wacht
Het zicht wordt vanzelf weer helder
Net zoals een fles
gevuld met een laagje zand
Schud je het, dan wordt het water troebel
Laat je het met rust
Dan wordt het water vanzelf weer helder
Stilstaan bij dat wat is
helpt je verder op weg

En kom je er zelf niet uit
Deel dan je gevoelens met een ander …..

Maaike Boersma

Heer, ik weet niet wat de toekomst brengt ..

 

Heer, ‘k weet niet wat de toekomst brengt.
Dat ligt bij U verborgen.
Maar ondanks die onzekerheid
weet ik dat U zult zorgen!
U strekt Uw handen uit naar mij,
U vangt mij als ik val.
En dwaal ik soms, dan zoekt U mij
totdat U vinden zal…
Want Heer, U noemde mij Uw kind
toen U – bespot, geslagen –
aan ’t houten kruis op Golgotha
mijn straf hebt willen dragen.
Wat was het groot wat U daar deed.
Want ik, die ’t niet verdien
mag U – ondanks dat ik soms faal –
tóch als mijn Redder zien.

*

Heer, ‘k weet niet wat de toekomst brengt.
‘k Weet wel dat U zult zorgen.
Want Heer, om wat U deed voor mij
ben ‘k veilig… Nu én morgen!

                     Jolanda  Vlastuin

Lotgenoten!

Lotgenoten!

Lotgenoten, liever niet gehad natuurlijk

Maar toch blij dat ze er zijn

Zoveel begrip, zoveel herkenning

Hetzelfde verdriet, dezelfde pijn.

 

Een rots in de branding op elk moment

Als het even niet meer gaat

Een lief woord, een luisterend oor

Of iemand die even met me praat

 

Het niet steeds weer uit te hoeven leggen

Wat je dagelijks weer voelt

Geen ongevraagd advies of medelijden

Hoe goed dat soms ook is bedoeld

 

Nee, alleen een blik of enkel woord

En de ander weet precies wat ik bedoel

Dat is de steun die mij erdoor helpt

Geloof me, het scheelt een heleboel …

Hoe Lang??

Hoe Lang??
Nav psalm 13

David voelt zich door God vergeten

4 × vraagt hij aan God; Hoe lang…?

Hij wil dat antwoord van God weten

Want de onzekerheid maakt hem bang

 

In tijden van grote pijn of verdriet

Kun je je soms ook zo door God verlaten voelen

Je voelt Zijn troost en nabijheid dan niet

En vraagt je af wat Hij met dit alles zal bedoelen

 

David gaat met dat gemis in gebed

En legt alles voor de Heere neer

Het vertrouwen wordt op de Heere gezet

En door Zijn goedertierenheid zingt hij weer.

 

Zo wil de Heere ook in ons verdriet bij ons zijn.

Vertrouw en kom in gebed tot Hem

Hij kan troosten en helpen bij pijn

Luister dan door Zijn Woord naar Zijn stem

 

GWvd B

Gods Vaderhand!

Gods Vaderhand!

Geloven dat Gods Vaderhand

ook is in moeite en vrezen,

als’t leven zwaar en donker is

dat Zijn beproeving liefde is ….

wat kan dat moeilijk wezen!

 

Gods voetstap op ons levenspad

Zijn onbekende wegen,

als het verdriet ons overmant

het is te hoog voor ons verstand

wij zijn er mee verlegen.

 

God die zo hoog en heilig is

wij nietig stof, vol zonden,

hoe zouden wij Zijn raad verstaan?

In Christus ziet Hij zondaars aan

heeft Zich met hen verbonden.

 

God legt ons niet Zijn wegen uit

te klein zijn onz’ verstanden

Zijn voetstap is vol heil en vree

Hij leidt ons door de diepste zee

Hij neemt ons in Zijn handen.

 

En nooit laat Hij Zijn kinderen los

zij zullen niet bezwijken.

Gaat het door angsten, moeite , pijn ..?

Hij zal er altijd voor hen zijn

Zijn trouw zal eeuwig blijken.

MANNA!

MANNA!

Wie kijkt naar de omstandigheden om zich heen, is vaak teleurgesteld en eenzaam.

Het alleen-zijn, het verdriet raakt je tot in de wortels van je bestaan.

Kijk niet te ver vooruit, kijk naar vandaag. Het manna wordt per dag gegeven, niet per week  of per maand.

Houd je vast aan de belofte van de Heiland: Ik ben met u, alle dagen!

En al lijkt alles het tegenovergestelde te zijn: toch heeft de dood niet het laatste woord.

En al zie je het niet, al voel je het niet, het is wel waar: Hij is opgestaan, Hij leeft en komt terug. Er komt een glanzende toekomst, alles wordt nieuw.

Hij heeft het namelijk Zelf beloofd.

Steeds herinniger!

Steeds herinniger!

Dat is slijten zou

minder worden zou

oppervlakkiger voelen zou

de misvatting is begrijpelijk

Het slijt niet

Het slijt in

Dieper en dieper.

een groeve groef die

steeds na jaren voelbaar is.

Het slijt niet

Het slijt in

dieper en dieper

inniger en innigere

de herinnering in herinnering aan

zelfs te zien met de ogen dicht.

Dat is slijten zou

minder worden zou

oppervlakkiger voelen zou

de misvatting is begrijpelijk

Het slijt niet

Het slijt in

Dieper en dieper.

een groeve groef die

steeds na jaren voelbaar is.

Het slijt niet

Het slijt in

dieper en dieper

inniger en innigere

de herinnering in herinnering aan

zelfs te zien met de ogen dicht.

Grijp de boei!

Grijp de boei!

Laat de eenzaamheid
je niet doorboren
dat de pijn je niet
van God afhoudt
laat het kwade
je niet bekoren
want het is als leem
en hout
laat de moed niet
zinken
als het niet meer
gaat
grijp dan de boei
die Jezus voor
je heeft gemaakt

Verdriet.

Verdriet. 

Onderschat nooit

Een ander zijn verdriet

Want hoe het voelt

Dat weet je niet.

 

Pijn kent vele gezichten

Ieder ervaart het

Op zijn eigen manier

De een zondert zich af

Een ander zet het op papier

Soms uit het zich in boosheid

Of wordt het heimelijk

Achter een masker verborgen

Laat het maar niet merken

Iedereen zijn eigen zorgen

 

Onderschat nooit

Een ander zijn verdriet

Er zit altijd meer

Dan de buitenwereld ziet!

Nooit alleen maar ...

Nooit alleen maar …

 Misschien zitten er wel zegeningen in de regendruppels,

Komt er genezing door de tranen heen.

Misschien wil God ons wel leren,

Door de beproevingen van het leven:

We zijn nooit, nee nooit alleen.

God belooft  geen leven zonder pijn,

Nooit alleen  maar zon of regen,

Nooit alleen maar geluk zonder tegenslag!

God belooft kracht voor onderweg!

God alleen weet ...

God alleen weet …

God alleen weet van jouw verdriet.

Hij ziet je tranen en je pijn.

Hij wil, al voel je het nu niet,

toch altijd heel dicht bij zijn.

 

Alleen God kent al jouw vragen,

al je waaroms, Hij weet ervan.

Hij wil je helpen om te dragen,

daar waar een mens niet helpen kan!

Gebed.

Gebed.

Vader,

U weet dat mijn leven

nooit meer hetzelfde zal zijn.

U kent mijn verdriet

de pijn van mijn gemis.

Ik dank U

dat U altijd aandacht hebt

voor mijn gebroken hart!

Bij U is geen sluitingstermijn voor mijn klacht.

Daarom stort ik bij U mijn hart uit.

Wilt U mij troosten.

Amen.

TOCH NIET ALLEEN.

TOCH NIET ALLEEN.

Zo’n diep verdriet: die lege stoel.
O God,U weet wat ik gevoel.
Ik kan zo haast niet verder.
Mijn steun is weg: een groot gemis.
Wie kan vertolken wat dat is?
Ontferm u,trouwe Herder.

Mijn kind,ik weet uw pijn en smart.
Ik wil u drukken aan Mijn hart,
uw tranen wil ik drogen.
Hoe moeilijk vaak de weg ook zij,
verlaat u toch geheel op Mij.
Steun op Mijn alvermogen.

Dan kunt u voort en hebt u kracht,
want wie het al van Mij verwacht,
kan moedig voorwaarts treden
Heere, hier ben ik met mijn last .
Ik schuil bij U: houdt Gij mij vast
en leid mijn zwakke schreden!

M.A. Groeneweg-Reuver

Aankomende evenementen

Inloggen website